rubyのuniq!の返り値が不可解

[1,3,3].uniq => [1, 3]

[1,3].uniq => [1, 3]

[1,3,3].uniq! => [1, 3]

[1,3].uniq! => nil